گواهینامه SSL

Positivessl - Single
 • تعداد Reissue نامحدود
 • شرکت صادر کننده آمریکا
 • تعداد دامنه آمریکا
 • صدور آنی دارد
 • پشتیبانی از دامنه IR ندارد
 • پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
 • آدرس بار سبز ندارد
 • نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد
گواهینامه شرکتی
 • تعداد Reissue نامحدود
 • شرکت صادر کننده آمریکا
 • تعداد دامنه آمریکا
 • صدور آنی دارد
 • پشتیبانی از دامنه IR دارد
 • پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
 • آدرس بار سبز ندارد
 • نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد
سرور تیم اسپیک پلن 1

● ظرفیت 16 نفره
● اتصال تمام نسخه ها دارد
● اتصال افراد خارج از کشور دارد
● ساب دامنه رایگان دارد
● ترافیک نامحدود
● آپتایم %99
● آنتی دیداس تضمینی
● دسترسی یاتکا دارد