طراحی سایت

طراحی سایت شخصی

کد نویسی با آخرین متد های کد نویسی روز
HTML - CSS - PHP - My SQL
طراحی گرافیک تمامی بخش های گرافیک سایت
بنر - لوگو - اسلایدر - آیکون
سئو سازی با آخرین الگوریتم گوگل و دیگر موتورهای جستجو
بهینه سازی در تمامی پلت فورم ها کامپیتور و موبایل و ...
امین سازی تمامی بخش های سایت

طراحی سایت فروشگاهی

کد نویسی با آخرین متد های کد نویسی روز
HTML - CSS - PHP - My SQL
طراحی گرافیک تمامی بخش های گرافیک سایت
بنر - لوگو - اسلایدر - آیکون
سئو سازی با آخرین الگوریتم گوگل و دیگر موتورهای جستجو
بهینه سازی در تمامی پلت فورم ها کامپیتور و موبایل و ...
امین سازی تمامی بخش های سایت

طراحی سایت شرکتی

کد نویسی با آخرین متد های کد نویسی روز
HTML - CSS - PHP - My SQL
طراحی گرافیک تمامی بخش های گرافیک سایت
بنر - لوگو - اسلایدر - آیکون
سئو سازی با آخرین الگوریتم گوگل و دیگر موتورهای جستجو
بهینه سازی در تمامی پلت فورم ها کامپیتور و موبایل و ...
امین سازی تمامی بخش های سایت